Wait when page loaded

021-46118305      021-46118350

تهران - محله کن - بزرگراه شهید همت - خیابان پردیس - پلاک 0 - مجتمع پردیس - بلوک 1 - طبقه 3 - واحد 37

سیستم های ایمنی

شرکت آوا به منظور ایجاد بستر ایمن در ...

توزیع انرژی الکتریکی

طراحی و پیاده سازی سیستم های توزیع برق از مهمترین ...

زیر ساخت فیزیکی مراکز داده

بر طبق تعاریف ارایه شده در نهادی های رسمی ، مراکز داده متشکل از اجزای ضروری ...