Wait when page loaded

021-46118305      021-46118350

تهران - محله کن - بزرگراه شهید همت - خیابان پردیس - پلاک 0 - مجتمع پردیس - بلوک 1 - طبقه 3 - واحد 37

زیر ساخت فیزیکی مراکز داده

بر طبق تعاریف ارایه شده در نهادی های رسمی ، مراکز داده متشکل از اجزای ضروری زیر ساختی هستند که کار پشتیبانی از اینترنت و تجارت الکترونیکی و بخش های ارتباطات الکترونیکی را به عهده دارند.زیرساخت فیزیکی مرکز داده نیز شامل ملزومات ایجاد شرایطی است که برای نصب و کارکرد بدون وقفه و باریسک پایین تجهیزات شبکه مورد نیاز می باشد. این شرایط شامل الزامات محیطی، برق بدون وقفه، شرایط معماری ، ایمنی و امنیت، بستر ارتباطی و انتقال دیتا و پدافند غیر عامل می باشد. کلیه موارد فوق برای کارکرد هر مجموعه IT مورد نیاز و غیر قابل چشم پوشی است. اما با توجه به اهمیت اطلاعات و خصوصاً مسایل اقتصادی ، سطوح مختلفی از هر مورد در استاندارد های مربوط به زیرساخت مراکز داده تعریف شده است.
مهمترین و رایج ترین دسته بندی سطح الزامات زیرساختی دیتا سنتر ها در آیین نامه TIA-EIA942 با عنوان Tiering شامل سطوح 1 تا 4 معرفی شده است. با بالا رفتن سطح Tier احتمال قطع پردازش و از دست رفتن اطلاعات به هر دلیل کاهش می یابد.
مجموعه آوا با تکیه بر دانش فنی و تجربه نیروهای متخصص خود در زمینه طراحی، نظارت و اجرای زیرساخت فیزیکی مراکز داده بر آن است تا یکپارچگی و توازن را در طراحی و کیفیت را در اجرای زیرساخت مراکز داده با ابعاد و اهمیت های مورد انتظار مشتریان خود پیاده سازی کند.