Wait when page loaded

021-88637956      021-88631856

تهران - یوسف آباد - خیابان مهرام - کوچه 28 ام - پلاک 56 - واحد2

زیر ساخت شبکه

 شرکت آوا با تکیه بر دانش و توان اجرایی نیروهای فنی خود آماده ارایه خدمات مهندسی در قالب طراحی ،تامین کالا واجرا زیر ساخت های Passive  و  Active شبکه به شرح زیر می باشد :
 طراحی زیر ساخت شبکه های کامپیوتری WAN/LAN/MPLS و ... .
ارایه سرویس های امنیت شبکه .
ارایه سرویس های ذخیره سازی ،پردازش و دسترسی به صورت (Clouds Service)  .Offline
ارایه سرویس تلفن های تحت شبکه .