Wait when page loaded

021-88637956      021-88631856

تهران - یوسف آباد - خیابان مهرام - کوچه 28 ام - پلاک 56 - واحد2

شرکت همراه اول

پیاده سازی زیر ساخت مانیتورینگ مرکز داده OSS شرکت همراه اول :

- پایش زیر ساخت سیستم های خنک کننده.

-پایش زیر ساخت سیستم های قدرت.

-پایش پارامترهای محیطی ( دما، رطوبت و ... ).

-پایش زیر ساخت فیزیکی سیستم های ایمنی.

-پایش زیر ساخت فیزیکی سیستم های امنیتی.